Trädgården

Ansvarig för trädgården

Lillemor Vigström/Axlund, telefon: 658 57 55, mobil: 070 201 02 98

Mejl: lillemor.vigstrom@telia.com