Styrelsen

Styrelsemedlemmar

Ordförande: Lars Gustafsson
Vice ordförande/suppleant: Fredrik Björkstedt
Kassör: Ulf Gabrielson
Sekreterare: Karin Carlsson
Tekniskt ansvarig: Håkan Ebbenäs
Ledamot: Lars-Åke Lindahl
Suppleant: Eva Ehrnström
Suppleant: John Wedin

stämtele20160530