Infoblad februari 2017

ÅRSSTÄMMA OCH MOTIONER Årsstämman kommer att äga rum onsdagen den 19 april, så skriv in det i kalendern redan nu. Motioner måste vara styrelsen till handa senast 3 mars. STÄDDAG Lördagen den 22 april är det dags för vårens städdag. Kl 10,00 är det samling i entrén. En container för grovsopor kommer att beställas. Vi…